Maloobchodná predajňa

Systém maloobchodnej predajne

Pre systém maloobchodnej predajne ponúkame aj dve možné fiškálne tlačiarne, ktoré sa si ľahko vyberiete podľa účelu, pre ktorý ich chcete používať. Tlačiarne sú certifikované podľa zákona č. 289/2008 Z.z. a nami dodávaný softvér pracuje podľa platnej legislatívy.

V počítači alebo laptope môžete mať okrem internetu aj účtovníctvo. Keď budete potrebovať vystaviť pokladničný bloček, jednoducho spustíte náš program a o všetko ostatné sa postará fiškálna tlačiareň FisBox, ktorá môže byť pripojená cez sériový alebo USB konektor.

FisBox 103

Fiškálna tlačiareň FisBox 103
 • 332,50€ bez DPH (399,00€)
 • malá a kompaktná s displejom
 • fiškálny modul a pamäť v jednom bloku
 • max. 200 účtovných položiek v doklade
 • kapacita 2 000 000 účtovných dokladov

FisBox 350

Fiškálna tlačiareň FisBox 350
 • 399,17€ bez DPH (479,00€)
 • extrémne rýchla a s orezom papiera
 • tlač 20 riadkov za 3 sekundy
 • 32 druhov účtovných dokladov
 • servisná periodicita 500 dní

Systémy ekonomický agiend SEA_win

Všetky naše systémy je možné si zakúpiť v jednopoužívateľskej alebo sieťovej (pre viac používateľov) licencii. Všetky ceny v tabuľke sú pre jednu licenciu, sú uvádzané v EUR bez DPH (ceny s DPH sú orientačne uvádzané v zátvorke). Za sieťovú inštaláciu maximálne 5 licencií si účtujeme 1,5 násobok celkovej ceny zo základnej jednopoužívateľskej verzie. Pri objednávke viac ako 5 licencií je cena dohodou.

Podvojné účtovníctvo

Každá firma na Slovensku si musí viesť účtovníctvo. Vďaka našej aplikácií to nebude problém. Ľahká evidencia účtovných prípadov, vedenie hlavnej knihy, jednoduché zobrazenie ziskov a strát sú len základom z množstva ďalších funkcií. Spolu s nimi získate aj najrôznejšie reporty.

Fakturačný a skladový systém

Získajte prehľad o aktuálnom stave tovaru vo všetkých vašich skladoch. Vďaka nášmu softvéru získate možnosť jednoduchej evidencie dodávateľských aj odberateľských faktúr s prepojením do účtovníctva a skladom tovaru. Majte všetko prehľadné na jednom mieste.

Mzdy

Evidujte si personálnu a mzdovú agendu vašich zamestnancov pomocou nášho jednoduchého programu, ktorý ponúka celý rad funkcií:

 • evidencia personálnych a mzdových údajov zamestnancov
 • evidencia mesačných a dlhodobých odchýlok od základnej mzdy, evidencia zrážok
 • výpočet mesačnej mzdy, výplatná listina, mincovka, sumár miezd a výstupy pre štatistiku
 • výstupy pre poisťovne, prehľady, zostavy, formuláre, súbory pre elektronickú podateľňu
 • prehľady, zostavy, formuláre, tlačivá ...

Jednoduché účtovníctvo

 • evidencia financií, bankové účty, pokladňa, stav záväzkov
 • evidencia dodávateľských faktúr, kniha faktúr, splátkový kalendár
 • evidencia dlhodobého a drobného majetku, účtovné a daňové odpisy, inventárne karty, prevod do účtovníctva, prehľady, zostavy ...
 • prehľady príjmov a nákladov, peňažný denník, prehľady, zostavy

Fakturácia a sklady

 • osobitný program na evidenciu faktúr
 • zahŕňa aj skladový systém
 • ponúka neobmedzený počet faktúr a položiek v sklade
 • jeho súčasťou však nie je účtovný systém