Adresa firmy

SoftWave s.r.o. Vavilovova 1181/8
851 01 Bratislava

45 678 014
SK 2023 087 000
Okresný súd Bratislava I
66873/B

Elektronický podpis

Naše elektronické faktúry sú podpísané elektronickým podpisom, s použitím tohto certifikátu.

Po nainštalovaní certifikátu si môžete overiť pravosť elektronického podpisu.
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
Hodžovo nám. 3,
850 05 Bratislava 55

292 589 3938 / 1100
SK44 1100 0000 0029 2589 3938
TATRSKBX